Školenie

Jedným z našich cielov je, aby zariadenie obsluhovali preškolení mechanici, ktorí vedia čo robia.

V dnešnej uponáhľanej dobe je náročné si nájsť čas na sebavzdelávanie, ale na druhej strane mince je, keď má mechanik vedomosti a vie, ako samotný klimatizačný okruh v aute funguje so všetkými tlakmi a teplotami, je potom pre neho jednoduchou záležitosťou v krátkej dobe odhaliť závadu, poprípade jej príčinu a zvoliť správny postup opravy.

Ceník
Doprava1 km0,44 €
Technické školenie1 osoba68,4 €
Firemné230,4 €