Kontakt

Fakturačné údaje

Tomáš Souček

Klimatizační technika TS

Na Křečku 343
109 00 Praha 10

IČO: 09878751
Nie sme platcami DPH.

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Úradu mestskej časti Praha 15 od 01.02.2021

Kontaktné údaje

 info@klimatizacnitechnikats.cz

 CZ: (+420) 603 751 403

 SK: (+421) 919 466 673