Objednať službu

Prosím nezabudnite uviesť značku zariadenia, model a kontaktné informácie na vás, včetne adresy kde sa stroj nachádza.

Kontaktné údaje

Klimatizačné zariadenie

Typ Chladiva

Adresa, kde sa plnička nachádza

Odoslaním objednávky súhlasíte so spracovaním osobných údajov